Маркан ЕООД

Основаване: 1993

Основен предмет на дейност: Консултиране и строителство на големи инвестиционни проекти

През последните 10 години Маркан е имал участие в изграждането на повечето големи строителни проекти на територията на град София и е построил повече от 1 000 000 кв.м. РЗП, нареждайки се в Топ 10 на строителните компании в България.

Неизменен принцип в нашата работа е да бъдем адекватни на пазарните изисквания и промените в строителния бранш. Нашите идеи са професионално разработени и подплатени с пълен набор от услуги в областта на строително-монтажните дейности. Това включва всичко - от прецизното проектиране, през реалистичното ценообразуване до техническото изпълнение и въвеждане на обекта в експлоатация.

Вдъхновение, въображение и прецизност са основните елементи, които съставляват нашата творческа философия. Разбирането на човешките ценности, начинът, по който хората взаимодействат с пространството, както и комфортът им на обитаване са много важни за нашата работа.

Специалистите на Маркан са отлично запознати с нормативните изисквания за изграждане и въвеждане в експлоатация на нов обект. Екипите ни оказват съдействие на Възложителите за оформяне на необходимата документация и съгласуване със съответните контролни органи. При изпълнение на възложените проекти ние използваме модерни строителни материали и съоръжения, подбираме най-добрата технология. Това е пътят, по който ние превръщаме продуктите на въображението в реални обекти.

Основен елемент на философията ни е предоставяне на пълна свобода и лично пространство на специалистите, които работят в Маркан. Взаимоотношенията между членовете на екипите не са организирани на принципа на административна йерархия, а се определят от естествената технологична подчиненост при изпълнение на даден проект. Всеки специалист е ценен със своето експертно виждане и има възможността да остави своя характерен почерк в проектите, които разработва.

МАРКАН EOОД е член на Камарата на строителите в България от 2007 г., вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от ПЪРВА ГРУПА - строежи високо строителство, прилежащата му инфраструктура за СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ.
Удостоверение
Маркан ЕООД има разработена и внедрена Интегрирана система за управление на качество, околна среда, здраве и безопасност при работа с обхват: Изграждане на обществени, жилищни и промишлени сгради и комплекси, отговаряща на изискванията на стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.
  • Политика
  • Сертификат ISO 9001:2015
  • Сертификат ISO 14001:2015
  • Сертификат ISO 45001:2018
  • %d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b0%d0%bd-%d0%b5%d0%be%d0%be%d0%b4   18   02 02-5   2014-10-07-18-16-59-2 snimka-2