ИзиПарк ООД

Паркирането е  вчерашна новина, интермобилността е думата за днес и утре!

Паркирането се променя, появяват се нови възможности, които позволяват нов подход и развитие. Докато преди години всичко, което е имало значение са били бариерите и разплащателните станции, днес ние предлагаме индивидуални интегрирани решения, които не само са подходящи за управление на паркингите, но също така генерират допълнителен оборот на инвеститорите.  

EasyPark™ предлага иновативнa, безопаснa, чистa, приятелскa, удобна и достъпна за паркиране среда:

  • Паркинги на летища
  • Паркинги в централна градска част
  • Паркинги на шопинг ценрове
  • Паркинги на изложбени центрове
  • Паркинги на спортни съоръжения
  • P&R станции
  • Паркинги на болници
  • Паркинги на хотели

 

easypark