Маркан ПРО ООД

Основаване: 2015г.

Основен предмет на дейност: Проектиране, изграждане и поддръжка на съоръжения и инсталации по част Отопление, вентилация и климатизация.

Маркан ПРО извършва: проучване, проектиране, доставка на съоръжения, монтаж, пуск, гаранционно и извънгаранционно обслужване на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации, термопомпени инсталации, VRF системи, сплит системи, топловъздушно отопление, котелни инсталации, абонатни станции и топлопреносни мрежи, газификация и др.

В дружеството работи екип от млади, висококвалифицирани и опитни специалисти, с професионално отношение към работата, които следят най-новите тенденции, свързани с развитие на технологиите и материалите в бранша. Инженерно-техническият персонал на фирмата открива и предлага най-добрите решения - максимално ефективни, икономични и рационални, съобразени с индивидуалните изисквания на всеки клиент.

Услуги

Отопление, Вентилация и Климатизация

Маркан ПРО предлага на своите клиенти професионални решения и висококачествен продукт на всеки един от етапите, през които преминава реализацията на една ОВиК система - от проучване и проектиране до изпълнение, пускане в експлоатация и поддръжка. Проектирането на ОВиК инсталации дава възможност да бъдат определени и заложени специфичните особености на обекта, както и индивидуалните потребности и желания на клиента още на етап проект. По този начин се оптимизира последващото изпълнение и се гарантира качеството на изгражданата инсталация.

  • Оглед, проучване и консултации, стандартни и нестандартни проектни решения по част Отопление, вентилация и климатизация

  • Проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични системи в жилищни, административни, производствени и други сгради

  • Изпълнение на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации на жилищни, административни, търговски и обществени сгради, хотели, промишлени предприятия със специфични, чисти производства и др.

  • Пуск, настройка и въвеждане в експлоатация на съоръжения и инсталации по част Отопление, вентилация и климатизация

  • Гаранционна поддръжка и следгаранционен сервиз на съоръжения и инсталации за отопление, вентилация и климатизация

Вижте сайта на Маркан ПРО - www.markanpro.bg

2-markanpro