България Mол

Проект Info

  • Construction Date

    2012

Вид на сградата: Търговска сграда, Офиси, Паркинг
Местоположение: гр. София
Роля в проекта и вид на дейността: Главен подизпълнител – проектиране, груб строеж и частично довършителни работи
Терен: 14 000 кв.м
РЗП: 102 000 кв.м
Време за изпълнение: 22 месеца
Откриване: 01.12.2012г.