Американо Английска Академия

Американо Английската Академия е интернационално училище, основано през 1992 г. в София. Новата модерна сграда на Американо-английската академия е открита през септември 2014 г.

Американо-английската академия предлага уникална възможност за паралелно обучение по две програми – американска и българска.

Училището е част от групата на Маркан от 2014г.

Вижте сайта на АЕА - www.aeasofia.com

с. Лозен, ул. Орлова круша 1

02 973 12 22

0886 85 02 55

office@aeasofia.com

Американо Английска Академия
5-aea-logo-bw   img_3185    2014-10-07-18-17-22-3       2014-10-07-18-07-54 2014-10-07-18-07-31