Административна сграда Маркан

Проект Info

  • Construction Date

    2003

Вид на сградата: Административна сграда с търговия и складове за собствени нужди
Местоположение: гр.София
Инвеститор: Маркан ООД
Роля в проекта и вид на дейността: Главен изпълнител – проектиране, груб строеж и довършителни работи
Терен: 2 155 кв.м
РЗП: 4 540 кв.м
Време за изпълнение: 10 месеца
Период на реализация: януари – ноември 2003
Откриване: 2003