Telus Tower

Проект Info

  • Construction Date

    2017

Вид на сградата: Сграда със смесено предназначение Административна сграда и Хотел
Местоположение: гр. София
Роля в проекта и вид на дейността: Главен изпълнител – груб строеж и довършителни работи
Терен: 2 900 кв.м
РЗП: 57 310 кв.м (21 400 кв.м до кота 0 & 35 910 кв.м над кота 0)
Работите до кота 0 са изпълнени по иновативния за България метод „Top Down“