Д.Тръст ЕООД

Д.Тръст е създадена през 2007г. под името Маркан Девелопмънт като Българо-Австрийски джойнтвенчър с мисията да разработва, управлява и реализира проекти свързани с изграждането на туристическа и градска инфра-/ и супер структури.   

Понастоящем Д.Тръст е компанията, специализирана в разработването на нови инвестиционни проекти в Маркан Холдинг - от първоначалната идея, оформянето на концепцията, структурирането на проекта, намирането на финансиране и подходящи партньори до строителството и операцията.

Основната дейност на Д.Тръст е свързана с извършване на:

 • Анализ на местоположението и потенциала на локацията
 • Базови проучвания
 • Проучвания на пазара
 • Анализ на конкуренцията
 • Проучвания за приложимост
 • Проучвания за рентабилност
 • Проектова концепция
 • Определяне на проектови елементи
 • Програма за развитие
 • Корпоративна структура
 • Проектова презентация
 • Избор на ключови партньори
 • Преговори и привличане на ключови партньори и оператори
 • Представителство пред държавна и общинска администрация

 

d-trust-01

 

development-is-passion_slogan

             make-your-mark