Sofia Tech One

Проект Info

  • Construction Date

    2018

  • Category

    Административни сгради

Вид на сградата: Административни сгради
Местоположение: София Тех Парк, гр. София
Роля в проекта и вид на дейността: Главен изпълнител – груб строеж и довършителни работи
РЗП: 45 600 кв. м
Време за изпълнение: 24 месеца
Обектът се сертифицира по BREEAM
https://sofiatechone.bg/bg/