NV Tower

Проект Info

  • Construction Date

    2018

  • Category

    Административни сгради

Име на Проекта: NV Tower
Вид на сградата: Многофункционална сграда
Местоположение: гр. София
Роля в проекта и вид на дейността: Главен подизпълнител – груб строеж и довършителни работи
РЗП: 48 000 кв. м
Време за изпълнение: 30 месеца
Обектът се сертифицира по LEED