Отворени позиции

Кулокранисти

08.2017

Вид заетост: Пълен работен ден
Срок на заетост: Постоянна
Договор: Трудов
Ниво в йерархията: Служители
Трудов опит: С професионален опит над 3 г.
Специални умения:
• Правоспособност за управление на кулокранове

Важна информация

Обекти в София
genov@markan.bg
0887 515 057

Арматуристи

08.2017

Вид заетост: Пълен работен ден
Срок на заетост: Постоянна
Договор: Трудов
Ниво в йерархията: Служители


Важна информация

Обекти в София
genov@markan.bg
0887 515 057

Общи работници

08.2017

Вид заетост: Пълен работен ден
Срок на заетост: Постоянна
Договор: Трудов
Ниво в йерархията: Служители

Важна информация

Обекти в София
genov@markan.bg
0887 515 057

Щастието не е крайна точка, а начин на пътуване