Д.Тръст ЕООД

Д.Тръст е създадена през 2007г. под името Маркан Девелопмънт като Българо-Австрийски джойнтвенчър с мисията да разработва, управлява и реализира проекти свързани с изграждането на туристическа и градска инфра-/ и супер структури.   

Понастоящем Д.Тръст е компанията, специализирана в разработването на нови инвестиционни проекти в Маркан Холдинг - от първоначалната идея, оформянето на концепцията, структурирането на проекта, намирането на финансиране и подходящи партньори до строителството и операцията.

Основната дейност на Д.Тръст е свързана с извършване на:

  • Анализ на местоположението и потенциала на локацията
  • Базови проучвания
  • Проучвания на пазара
  • Анализ на конкуренцията
  • Проучвания за приложимост
  • Проучвания за рентабилност
  • Проектова концепция
  • Определяне на проектови елементи
  • Програма за развитие
  • Корпоративна структура
  • Проектова презентация
  • Избор на ключови партньори
  • Преговори и привличане на ключови партньори и оператори
  • Представителство пред държавна и общинска администрация

 

d-trust-01

 

development-is-passion_slogan

             make-your-mark