Маркан Проект ООД

Основаване: 2004г.

Основен предмет на дейност: Проучване и проектиране в областта на строителството

Маркан Проект предоставя услуги, покриващи целия спектър на инвестиционното проектиране – предпроектни проучвания, проучвания за приложимост, предварително бюджетиране, изготвяне на пълен комплект строителна документация за придобиване на строително разрешение.

Маркан Проект притежава лиценз за извършване на обследвания за енергийна ефективност и сертифициране на сгради съгласно SEDA.

Екипът на Маркан Проект  не се ограничава с предлагането на едно единствено проектантско решение. Ние винаги разработваме няколко варианта, за да сме сигурни, че клиентът ще направи най-добрия избор и резултатът ще е най-близо до неговите очаквания.

Сътрудничеството с другите  фирми от Маркан Холдинг гарантира най-правилното техническо изпълнение на избрания  от клиента вариант.

markan-project

 

 

гр. София, бул. Цариградско шосе 115 Н

02 970 58 27

0889 997 199

project@markan.bg

Маркан Проект