Инфинити Тауър | България Мол

Проект Info

  • Construction Date

    2014

Вид на сградата: Административна сграда
Местоположение: гр. София
Роля в проекта и вид на дейността: Главен подизпълнител – проектиране, 100% груб строеж и частично довършителни работи
Терен: 1 729 кв.м
РЗП: 23 000 кв.м
Време за изпълнение: 12 месеца
Откриване: февруари 2014г.