Лукойл Нефтохим Бургас

Проект Info

  • Construction Date

    2013

Вид на сградата: Комплекс за преработка на тежки отпадъци
Местоположение: гр. Бургас
Роля в проекта и вид на дейността: Подизпълнител довършителни работи
Период на реализация: 04.2013г. – 09.2013 г.