Synergy Tower

Проект Info

  • Construction Date

    2019

  • Category

    Административни сгради

Име на Проекта: Synergy Tower
Вид на сградата: Многофункционална сграда
Местоположение: гр. София
Роля в проекта и вид на дейността: ЛОТ 1 Изкоп и укрепване и ЛОТ 3 Груб строеж
Обектът се сертифицира по LEED