Lufthansa Technic

Проект Info

  • Construction Date

    2017

Име на Проекта: Разширение на съществуващи съоръжения за поддръжка на самолети, Lufthansa Technic
Вид на сградата: Съоръжение за ремонтно-техническо обслужване на ширококорпусни самолети от фамилията Airbus – 330/340, както и за най-големия в света пътнически самолет А380
Местоположение: Летище София
Роля в проекта и вид на дейността: подизпълнител груб строеж
Период на реализация: 10.2016г. – 05.2017 г.