Предприятие за преработка на зеленчуци, с. Долна Диканя

Проект Info

  • Construction Date

    2014

Вид на сградата: Производствена сграда, складови площи и офисна част
Местоположение: с. Долна Диканя
Роля в проекта и вид на дейността: Главен изпълнител – груб строеж
РЗП: 2 500 кв. м
Откриване: 2014г.