Фирмата
Нашият подход
Референции и отличия
Обекти
Европроект безопасен труд - презентация 1
За контакт
Маркан Проект
Маркан ОВиК
Маркан Сервиз
Маркан Трейд

Фирмата
  Партньори
  Проекти
  За контакт
ФИРМАТА

   МАРКАН ПРОЕКТ ООД е фирма с предмет на дейност проучване и проектиране в областта на строителството. Сформирана е в началото на 2004 г. във връзка с разделянето на проектантските от строителните структури на фирма МАРКАН ООД.

   Наследява и обединява проектантския екип на МАРКАН ООД, МАРКАН СЕРВИЗ ООД и МАРКАН ОВиК ООД като продължава и развива дейността му.

   Целта на нашата работа е да предложим качествен продукт за всеки от етапите, през които преминават строителните обекти от представяне на идеята до реализацията им. При необходимост нашите специалисти участват в проучването на терена, в уточняването на задание, както и във формиране на ориентировъчен бюджет.

   Сътрудничим си със специализирани проектантски фирми в областта на геоложките проучвания, геодезията и ниското строителство.

    Нашият екип не се ограничава с предлагането на едно единствено проектантско решение. Ние винаги разработваме няколко варианта, за да сме сигурни, че клиентът ще направи най-добрия избор и резултатът ще е най-близо до неговите очаквания.

   Сътрудничеството с другите дъщерни фирми на МАРКАН ООД гарантира най-правилното техническо изпълнение на избрания  от клиента вариант.

Сертификат: БДС EN ISO 9001:2008 - изтегли тук


© Маркан ООД, Всички права запазени
Created by ICYGEN