Завод за третиране на отпадъци

Проект Info

  • Construction Date

    2015

Име на Проекта: Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF гориво
Вид на сградата: Производствени и индустриални сгради
Местоположение: гр. София
Ивеститор: Столична Община
Главен изпълнител и възложител за Маркан Сервиз ООД: Консорциум Актор АД / Хелектор АД
Изпълнени СМР: Електрически инсталации
Обща площ: 106 204 m2
РЗП: 29 700 m2
Време за изпълнение: 15 месеца
Период на реализация: 2014г. – 2015г.
Откриване: м.09 2015г.