The Clock Bar | Food

Проект Info

  • Construction Date

    2014

Вид на сградата: Ресторант
Местоположение: гр. София
Роля в проекта и вид на дейността: Главен изпълнител – брандиране и интериорен проект, реконструкция
РЗП: 300 кв.м
Откриване: 2014г.