Комплекс Спридер Евросити

Проект Info

  • Construction Date

    2007

Вид на сградата: Търговска сграда с шоурум, складове, подземни гаражи и жилищна част
Местоположение: гр. София
Роля в проекта и вид на дейността: Главен изпълнител – груб строеж и довършителни работи
Терен: 13 758 кв.м.
РЗП: 35 558 кв.м
Време за изпълнение: 18 месеца
Период на реализация: януари 2006г. – юни 2007г.
Откриване: 2007г.