Мегапарк София

Проект Info

  • Construction Date

    2009

Вид на сградата: Административна сграда
Местоположение: гр. София
Роля в проекта и вид на дейността: Главен изпълнител – груб строеж
Терен: 16 000 кв.м
РЗП: 110 000 кв.м
Време за изпълнение: 11 месеца
Откриване: юни 2009г.