Литекс Тауър

Проект Info

  • Construction Date

    2011

Вид на сградата: Административна сграда
Местоположение: гр. София
Роля в проекта и вид на дейността: Главен изпълнител – груб строеж и довършителни работи
Терен: 2 345 кв.м
РЗП: 17 316 кв.м
Време за изпълнение: 36 месеца
Откриване: 2011г.