Хотел Лион, гр. София

Проект Info

  • Construction Date

    2002

Вид на сградата: Хотел
Местоположение: гр. София
Изпълнени СМР: Реконструкция
Откриване: 2002г.