Хотел Лион, гр.Банско

Проект Info

  • Construction Date

    2005

Вид на сградата: Хотел
Местоположение: гр.Банско
Инвеститор: Транскапитал
Роля в проекта и вид на дейността: Главен изпълнител – проектиране, груб строеж и довършителни работи
Терен: 5 713 кв.м
РЗП: 14 068 кв.м
Време за изпълнение: януари – декември 2005г.
Период на реализация: 11 месеца
Откриване: 2005г.