European Trade Center | The Mall

Проект Info

  • Construction Date

    2010

Вид на сградата: Търговска сграда, Офиси, Паркинг
Местоположение: гр. София
Роля в проекта и вид на дейността: Главен изпълнител – груб строеж и довършителни работи
Терен: 43 600 кв.м
РЗП: 240 000 кв.м
Време за изпълнение: 30 месеца
Откриване: 04.2010г.