Американо-Английска Академия

Проект Info

  • Construction Date

    2014

Вид на сградата: Учебна сграда – Международно училище и детска градина
Местоположение: с. Лозен, София
Инвеститор: Ф.Р.М. ООД | МАРКАН ООД
Роля в проекта и вид на дейността: Главен изпълнител – груб строеж и довършителни работи
Терен: 2 155 кв.м
РЗП: 8 000 кв.м
Откриване: септември 2014г.