Административно-производствен комплекс „Кордеел“

Проект Info

  • Construction Date

    2015

Вид на сградата: Производствени и офис сгради
Местоположение: София
Ивеститор: Кордеел България ЕАД
Изпълнени СМР: Електрически инсталации
Обща площ: 13 000 m2
РЗП: 4 400 m2
Време за изпълнение: 9 месеца
Период на реализация: 2015
Откриване: 2015