Административна сграда Транскапитал

Проект Info

  • Construction Date

    2007

Вид на сградата: Административна сграда
Местоположение: гр. София
Роля в проекта и вид на дейността: Главен изпълнител – проектиране, груб строеж и довършителни работи
Терен: 27 000 кв.м
РЗП: 8 000 кв.м
Време за изпълнение: 11 месеца
Откриване: 2007г.