Сграда 15 Бизнес Парк София

Проект Info

  • Construction Date

    2018

  • Category

    Административни сгради

Вид на сградата: Административна сграда
Местоположение: Бизнес Парк София
Роля в проекта и вид на дейността: Главен изпълнител – груб строеж и довършителни работи
РЗП: 31 400 кв. м
Време за изпълнение: 17 месеца
Обектът се сертифицира по LEED