Сграда със смесено предназначение Teatralna Park Residence

Проект Info

  • Construction Date

    2023 | В процес на строителство|

  • Category

    Жилищни

Име на Проекта: Сграда със смесено предназначение Teatralna Park Residence
Вид на сградата: Жилищен комплекс
Местоположение: гр. София
Роля в проекта и вид на дейността: Главен подизпълнител – груб строеж
РЗП: 68 162 кв.м
Време за изпълнение: 12 месеца
https://teatralna.bg/