Сграда със смесено предназначение – M Tower

Проект Info

  • Construction Date

    2022 |В процес на строителство|

  • Category

    Административни сгради, Жилищни

Вид на сградата: Сграда със смесено предназначение
Местоположение: кв. Младост, гр. София
Роля в проекта и вид на дейността: Главен изпълнител – груб строеж
РЗП : 43 000 кв.м
Време за изпълнение: 36 месеца