Международно Висше Бизнес Училище

Проект Info

  • Construction Date

    2017

Вид на сградата: Сграда със смесено предназначение – Университет и Хотел
Местоположение: гр. София
Роля в проекта и вид на дейността: Главен изпълнител – груб строеж и довършителни работи
РЗП: 10 750 кв. м