Административна сграда ДИЕЛ

Проект Info

  • Construction Date

    2017

Вид на сградата: Административна сграда
Местоположение: гр. София
Роля в проекта и вид на дейността: Главен изпълнител – груб строеж
РЗП: 6 700 кв.м.
Период на реализация: 06.2016г. – 05.2017г.